فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در تهران - علت خیره شدن نوزادبه یک نقطه - انواع تشنج در نوزادان -www.childneurology.ir

تلفن مشاوره دکتر علیرضا رضایی فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و کودکان :09025540607

نوبت دهی : 02155406074  -  09025540607

مشاوره از طریق واتساپ : 09025540607

وب سایت رسمی دکتر علیرضا رضایی

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و اطفال

فلوشیپ تشنج و صرع و نوار مغز

دکتر علیرضا رضایی فوق تخصص نورولوژی بیمارستان مفید - بی قراری نوزاد - بیش فعالی در کودکان -مغز و اعصاب کودکان - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
جراح مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان - علت خیره شدن چشم - ممنژیت - بهترین دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان - انواع بیماری های اعصاب - تشنج

درباره دکتر علیرضا رضایی

 

سوابق شغلی و اجرایی

 

• استادیار گروه نورولوژی اطفال دانشگاه شهید بهشتی1392-1395

• معاون آموزشی بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون

• منتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون

• پرسپتور بخش کودکان بیمارستان لقمان حکیم93 تاکنون

• رییس کمیته مرگ ومیر کودکان بیمارستان لقمان حکیم 93 تا کنون

• پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال مرکز جامع تکامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مرکز تراب 93 تا کنون

• پزشک فوق تخصص اعصاب اطفال بیمارستان حضرت معصومه قم 1391-1392

• استادیار گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389-1387

• مدیر گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی زابل 1389

• بنیانگذار بخش اطفال و رئیس بخش اطفال بیمارستان سیدالشهدا شهرستان زهک 1388- 1387

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه بیمارستان سید الشهداء شهرستان زهک زابل 1389-1387

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل1389-1388

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه بیمارستان امام خمینی شهرستان زابل1389-1388

• عضو کمیته مرگ ومیر کودکان 1 تا 59 ماه شهرستان هیرمند زابل1389

• عضو کمیته مرگ ومیر نوزادان بیمارستان امیرالمومنین شهرستان زابل1389-1388

• مسئول کمیته نورومتابولیک مرکز تحقیقات اعصاب اطفال بیمارستان مفید1390

 

سوابق آموزشی

 

• کارگاه باز آموزی نظام مراقبت مرگ ومیر کودکان 1تا 59 ماه(معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل )1389

• گارگاه احیای نوزادان دانشگاه علوم پزشکی زابل شهرستان زهک 1388

• گارگاه بررسی رشد وتکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی زابل شهرستان هیرمند 1388

• دبیر علمی سمینار تغذیه در بیماران نورومتابولیک آبان 94

سوابق علمی و پژوهشی

 

طرح تحقیقاتی

 

• بررسي ژنتيك بيماران نيمن پيك سي ايراني مركز تحقيقات اعصاب اطفال دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي1390

مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی

 

• Rezaei , A. B-cell Lineage Study in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis . Proceeding of the 22nd International Congress of Pediatrics - Oct 2010 .

 

• Neuroimaging in patient with mucopolysaccharidoses , 14th International Child Neurology Congress , Amesterdam , Netherland

 

• AR REZAYI , EEG IN PEDIATRIC MIGRAINE , the 26th International Congress of Pediatrics - Oct 2014 ,Tehran,Iran.

 

• AR REZAYI , EEG IN PEDIATRIC SPEECH DISORDERS , the 27th International Congress of Pediatrics - Oct 2014 , Tehran , Iran.

 

• AR REZAYI , PEDIATRIC INTRACRANIAL HYPERTENSION ,the 28th International Congress of Pediatrics - Oct 2014 , Tehran , Iran .

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

 

• Parvaneh Karimzadeh , Seyed Hassan Tonekaboni , Mahmoud Reza Ashrafi,Yousef Shafeghati , Alireza Rezayi , Shadab Salehpour , Mohammad Ghofrani , Mohammad Mehdi Taghdiri , Ali Rahmanifar , Talieh Zaman , Omid Aryani , Babak Najaf Shoar , Farideh Shiva , Alireza Tavasoli , Massoud Houshmand , Effects of Miglustat on Stabilization of Neurological Disorder in Niemann-Pick Disease Type C , Journal of child neurology 28.12 (2013) : 1599-1606 .

 

• Kariminejad, A. , Radmanesh , F. , Rezayi , A.R. , Tonekaboni, S.H. and Gleeson, J.G., 2012. Megalencephaly-polymicrogyria-polydactyly-hydrocephalus syndrome: a case report. Journal of child neurology , p.0883073812448530.

 

• KARIMZADEH , P, REZAYI , A. , TOGHA, M. , AHMADABADI , F. , DERAKHSHANFAR , H., AZARGASHB , E. and KHODAEI , F. , 2014. The best time for EEG recording in febrile seizure. Iranian journal of child neurology , 8(1), p.20.

 

• Rezayi AR. Vitamin E and Niemann-Pick Disease Type C. Iran J Child Neurol. 2015 Autumn;9:4(Suppl.1): 23.

 

• REZAYI A.R, EEG IN PEDIATRIC MIGRAINE , IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS   OCTOBER 2014 , Volume 24 , Number 2 (SUPPLEMENT); Page(s) 57 To 57.

 

• Nejad Biglari H , Rezayi A , Nejad Biglari H , Alizadeh M, Ahmadabadi F. Relationship Between Migraine and Abnormal EEG Findings in Children . Iran J Child Neurol 2012; 6(3): 21-24.

 

• Tonekaboni SH , Tousi P, Ebrahimi A , Ahmadabadi F, keyhanidoust Z , Zamani Gh, Rezvani M , Amirsalari S , Tavassoli A, Rounagh A , Rezayi A. Clinical and Para clinical Manifestations of Tuberous Sclerosis: A Cross Sectional Study on 81 Pediatric Patients. Iran J Child Neurol 2012; 6(3): 25-31.

 

• Ariana Kariminejad , Farid Radmanesh , Ali-reza Rezayi , Seyed-Hasan Tonekaboni and Joseph G . Gleeson. Megalencephaly-Polymicrogyria-Polydactyly-Hydrocephalus Syndrome: A Case Report Journal of Child Neurology 2012:00(0) 1-7

 

• Alireza Rezaei; Asghar Aghamohammadi;Mohammad Hassan Moradinejad;Nima Parvaneh; Nima Rezaei , MD; Roheila Seyedtabaei , MD; Hossein Asgarian Omran;Tahereh Shahrestani; Ali Akbar Amirzargar . B-cell Lineage Study in Patients with Juvenile Idiopathic Arthritis . Iran J Pediatr; Vol 18 (_o 4); Dec 2008

 

پایان نامه ها

 

• بررسی تروپونین آی به عنوان ابزار تشخیصی در بیماران مبتلا به بیماری های عروق کرونر مرجعه کننده به بیمارستان بو علی سینا 1381

• طبقه بندی بیماران مبتلا به روماتوييد آرتريت بر اساس مراحل تکاملی لنفوسیت های B در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 8613-8513

• بررسي تغييرات الكتروانسفالوگرافي زودهنگام و دو هفته بعد بيماران مبتلا به تشنج همراه با تب مراجعه كننده به بيمارستان مفيد شهر تهران سال 1391-1389

• بررسی نتایج تصویر برداری مغز در بیماران مبتلا به موکوپلی ساکاریدوز مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیک سال 94

• بررسی نتایج تصویر برداری مغز در بیماران مبتلا به مسمومیت با متادون سال 94-95

• برسی سطح سرب دز بیماران مبتلا به بیش فعالی94

• بررسی اثر بخشی تزریق توکسین بوتولینیم به غدد بزاقی در بیماران مبتلا به تاخیر تکاملی و سیالوره94

• تاثیر ایمنوگلوبولین وریدی بر تشنج های مقاوم به درمان94

 

تالیف و ترجمه

 

• والدو امرسون نلسون.مبانی طب کودکان2006 . ترجمه:مححمد رحمتی،محمد رفیع خورگامی،شراره اناری، علیرضا رضایی ، زیر نظر علی اکبر ولایتی . تهران :موسسه انتشاراتی اندیشه رفیع ، 1385

 

افتخارات

 

• یک درصد رتبه دوم مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1384

• رتبه سوم  بورد تخصصی اطفال سال 1387

• رتبه اول آزمون ورودی دستیاری فوق تخصصی مغز و اعصاب اطفال 1388

• رتبه دوم بورد فوق تخصصی  مغز و اعصاب اطفال 1391

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در تهران - علت خیره شدن نوزادبه یک نقطه - انواع تشنج در نوزادان -www.childneurology.ir

وب سایت رسمی دکتر علیرضا رضایی

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و اطفال

فلوشیپ تشنج و صرع و نوار مغز

جراح مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان - علت خیره شدن چشم - ممنژیت - بهترین دکتر فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان - انواع بیماری های اعصاب - تشنج
دکتر علیرضا رضایی فوق تخصص نورولوژی بیمارستان مفید - بی قراری نوزاد - بیش فعالی در کودکان -مغز و اعصاب کودکان - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

فیسبوک دکتر علیرضا رضایی
گوگل پلاس لینکدین دکتر رضایی فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال واتس آپ دکتر علیرضا رضایی کانال تلگرام دکتر رضایی توییتر دکتر علیرضا رضایی
یوتیوب دکتر رضایی فوق تخصص مغز و اعصاب اطفال و کودکان